Blog

Visibility and optimization

Оптимизацията на видимостта в интернет е дълъг и динамичен процес, за това изисква постоянство. За да бъде откриваема фирмата Ви в интернет първо е нужен анализ на конкуренцията и на база на него създаване  на стратегия за позициониране и развитие.  Процеса отнема от три до 12 месеца, като голяма част от бюджета се изразходва в началото на периода, а останалата част за запазване на постигнтите резултати. Ефекта започва да бъде видим след първия месеци и е максимален след третия. Абсолютни резултати не могат да бъдат предвидени, защото интернет средата е много динамична и вашите конкуренти също правят оптимизация.

Предимството да направите оптимизация чрез нас е нашата  възможност да привлечем трафика не само органично, но и с останалите инструменти …..