Запознайте се с приложението и спецификите на веригите предлагани от нас:
задвижващи, режещи
http://weldmax.net/полезно/ 3 years, 2 months ago

    • WELDMAX Ltd.

      Sofia, bul. Car Boris III No 136 B

      Roller chains, round link chains, sprockets, V-belts pulleys, taper bushes