Неразрушаващ контрол методи, които позволяват да се провери качеството на изделие без това да наруши неговата цялост 10 months ago

  • Promoting new products and services
  • OFFICE CONTROLTEST Ltd.

    Sofia, bul.Asen Jordanov 12, zh.k.Druzhba 1

    Nondestructive and destructive control of materials, control of electrical instruments, ISO 9001:2000 technical