Наши продукти са РЕФЛЕКС, ГЛОБАЛ, КОНТО, АЖУР, АПИС, Бизнес Навигатор, Омекс. Внедряването включва пълното им обслужване 10 months, 3 weeks ago

  Location:

  BUSINESS SOFTWARE CONSULT Ltd.

  Address:

  Sofia, bul.Knjaz Aleksandyr Dondukov 82A

  Phones:


  Stationary: (+359) 2 4918340
  Fax: (+359) 2 9446097