Company summary

Country of registration: България
Company focus: Производство, Търговия, Услуги
ЕИК по булстат: 121114339

Introduction

ТАНГРА - АВ” ООД е частна компания, специализирана в областта на вентилационната, климатичната и отоплителна техника, създадена през 1989 година. Разполага с проектантско-конструкторско бюро, две производствени предприятия, търговско-консултантски център в гр. София, офиси и магазини в гр. Варна и гр. Бургас. Проектиране и конструиране: Екип от висококвалифицирани специалисти е отговорен за изготвяне на проектните материали, конструиране и внедряване на нови изделия. В тяхна помощ е добре оборудвана лаборатория за аеродинамични изпитвания.
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 925 05 99
Факс:
(+359) 02 925 05 57
Мобилен:
(+359) 0884 826 472
Стационарен:
(+359) 052 611 767
Стационарен:
(+359) 056 86 12 00

Брошури

Gallery