Company summary

ЕИК по булстат: 130412562

Introduction

Въздушно карго, международни превози, спедиция, логистика, складиране, митническо посредничество
Emails::
Mail to
Mail to
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 9373378
Факс:
(+359) 2 9459403
Стационарен:
(+359) 2 9373378
Факс:
(+359) 2 9459403