Company summary

ЕИК по булстат: 117599840

Introduction

Международен автомобилен транспорт и спедиция; морски, въздушни и извънгабаритни превози. Дистрибуция в страната.
Emails::
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Стационарен:
818888
Стационарен:
818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881
Стационарен:
(+359) 82 818888
Факс:
(+359) 82 818881