Company summary

ЕИК по булстат: 130915834

Introduction

Електротабла, клеми, защити, предпазители, контактори, ключове и контакти, тоководещи гребени, шини, електромери
Emails::
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Mail to
Телефонни контакти:
Мобилен:
(+359) 888 661266
Стационарен:
(+359) 2 9587654
Факс:
(+359) 2 9585995
Мобилен:
(+359) 888 661266
Стационарен:
(+359) 2 9587654
Факс:
(+359) 2 9515981
Мобилен:
(+359) 888 661266
Стационарен:
(+359) 2 9587654
Факс:
(+359) 2 9585995
Мобилен:
(+359) 888 661266
Стационарен:
(+359) 2 9587654
Факс:
(+359) 2 9585995
Мобилен:
(+359) 888 661266
Стационарен:
(+359) 2 9587654
Факс:
(+359) 2 9585995
Мобилен:
(+359) 888 661266
Стационарен:
(+359) 2 9587654
Факс:
(+359) 2 9585995
Стационарен:
(+359) 32 626070
Факс:
(+359) 32 626070
Стационарен:
(+359) 32 941180
Факс:
(+359) 32 941180
Стационарен:
(+359) 32 626070
Факс:
(+359) 32 626070
Стационарен:
(+359) 32 6260