Address:
София, ул. Арх. Петко Момчилов No 2
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 02 91117
Стационарен:
(+359) 2 9200280
Факс:
(+359) 2 9200450