При заявка от Ваша страна наши специалисти ще Ви посетят, ще се запознаят с процеса и ще излязат с препоръки и съвети. преди 8 месеца, 3 седмици

  • Промотира нови продукти и услуги

Company summary

Country of registration: България
Company focus: Производство
ЕИК по булстат: 112030625

Introduction

Историята на предприятието датира от 1925 г., когато братя Пещерлиеви построяват няколко варници в полите на бесапарските ридове до гара Марица, понастоящем гара Огняново - Пазарджишка община. Производство и търговия с варови продукти и варовици. Огняново К" АД е най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността. Ние имаме самочувствие на лидер в бранша, защото разполагаме с: ✓ два завода ✓ собствени кариери, разположени в непосредствена близост до производството ✓ най-съвременното технологично оборудване ✓ висококвалифициран персонал и отличен мениджърски екип ✓ автоматизирани и информационно осигурени процеси и процедури ✓ международния опит на фирмата майка в мениджмънта, производството и маркетинга "ИНОВАЦИЯ И ТРАДИЦИЯ" - ключовите думи в нашата фирмена философия, се базират на: ➦ дългогодишен опит в производството на варови продукти и инертни материали, съчетан с най-новите световни технологии ➦ инвестиции в модерно оборудване, в производствени, информационни и управленски технологии и ноу-хау, в обучение и мотивация на персонала ➦ идентификация и пълно задоволяване на конкретните изисквания на всеки отделен потребител ➦ изгодни финансови условия ➦ надеждност на доставките ➦ отговорно отношение към околната среда
Email: Mail to
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 989 6578
Стационарен:
(+359) 2 989 5331
Факс:
(+359) 2 980 2087
Стационарен:
(+359) 7172 2305
Стационарен:
(+359) 3511 2315
Мобилен:
(+359) 88 9207 867

Брошури

Gallery