Адреси:
София, п.кут. 16
София, ж.к. Люлин 7, ул. Добри Немиров No 5
Електронни пощи:
Телефонни контакти:
Мобилен:
(+359) 899 104240
Стационарен:
(+359) 2 071782214
Факс:
(+359) 2 071782214
Зелена линия:
071782214
Мобилен:
(+359) 896 840338
Стационарен:
(+359) 2 9252570
Факс:
(+359) 2 9252570