Адреси:
Пловдив, ж.р. Тракия, ул. Недялка Шилева No 30
Пловдив, гр. Пловдив 4023, ж.р. Тракия, ул. Борис I
Пловдив, гр. Пловдив 4023
Пловдив, ул. Димитър Манов, вх.6
Пловдив, ул. Димитър Манов, вх.6
Пловдив, гр. Пловдив 4023, ж.р. Тракия
Пловдив, ул. Борис I
Телефонни контакти:
Мобилен:
(+359) 884 406668
Стационарен:
(+359) 32 680140
Факс:
(+359) 32 680326
Мобилен:
(+359) 889 850292
Стационарен:
(+359) 32 682793
Факс:
(+359) 32 682792
Мобилен:
(+359) 889 306867
Стационарен:
(+359) 32 683242
Стационарен:
(+359) 32 680522
Стационарен:
(+359) 32 680522
Мобилен:
(+359) 888 579602
Стационарен:
(+359) 32 680066
Стационарен:
(+359) 32 682616