Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 121422340

Introduction

Консултантски услуги в областта на геологията и минното дело:

  • търсене и проучване на полезни изкопаеми;

  • проектиране на мини, рудници и кариери;

  • концесии за добив на подземни богатства;

  • правни, финансови и екологически консултации.

 

Email: Mail to
Телефонни контакти:
Мобилен:
(+359) 888 436820
Стационарен:
(+359) 2 9717027
Факс:
(+359) 2 9717027