Предлага проектиране и изпълнение на водни, пенни … още на
http://www.gricomeng.com/activities_more.php?act_id=2&aid=5 преди 1 година, 11 месеца

  • Промотира нови продукти и услуги
Адреси:
България, София - град, Кирил и Методий 186, пощенски код 1303
България, Пловдив, ул. Панаирен град, пощенски код 4003
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 988 74 71
Стационарен:
(+359) 2 988 74 70
Факс:
(+359) 2 988 74 72
Стационарен:
(+359) 32 902 221
Стационарен:
(+359) 32 902 136