Streamflow ЕООД

актуализиран преди 4 години, 1 месец

Търси партньорства и нови идеи
Промотира нови продукти и услуги преди 4 години, 2 месеца

  • Търси партньорства и нови идеи
  • Промотира оферти и намаления
  • Промотира нови продукти и услуги
  • Инвестира

Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
Employies: 5
ЕИК по булстат: 202977139

Introduction

Спомагателни услуги в областта на финансовото посредничество, електронни ваучери, предплатени карти. FILLIT е предплатена картова услуга, която позволява на потребителите да прехвърлят средства от своите PayPal акаунти или други търговски дружества като например компаниите за залози и др., на пластики или виртулана FILLIT Mastercard, което им позволява да използват тази карта като всяка една друга разплащателна карта по света. Търговските марки FILLIT.eu и FILLIT принадлежат на Стриймфлоу ЕООД, компания със седалище в България, основана през 2014 г.