Company summary

ЕИК по булстат: 117516727

Introduction

Работи без почивен ден. Работно време от 8 до 20 ч., събота и неделя - 8-18 ч. Изготвя екстемпорални лекарствени форми.
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 82 846066
Стационарен:
846066