Превоз на пари, ценни товари и пратки
Осигуряване на ред и сигурност при провеждане на представителни и масови мероприя преди 1 година, 7 месеца

  • Промотира нови продукти и услуги