Company summary

Country of registration: България
Date of registration: 2008-09-26
Company focus: Услуги
Employies: 4
ЕИК по булстат: 115612310

Introduction

Софтуерна компания специализирала в софтуер за управление на бизнеса, счетоводен, търговски, складов и ТРЗ софтуер.