Company summary

ЕИК по булстат: 040837105

Introduction

Производство на златна бижутерия; търговия на едро и дребно, кухи синджири и гривни; диаманти; сребърни прибори; часовници и подаръци
Emails::
Mail to
Mail to
Mail to
Телефонни контакти:
Мобилен:
(+359) 888 704968
Стационарен:
(+359) 32 267526
Факс:
(+359) 32 260181
Мобилен:
(+359) 888 704968
Стационарен:
(+359) 32 267526
Стационарен:
(+359) 32 267526
Факс:
(+359) 32 704968