Business Trust Certificate

МАГАЗИН ЛУСТРИ КЕРАМИКА (РИКОРДИ) ООД

Represented by Константин Барзов

Entity Unified Identifcation Code (UIC): 130154927

Address of registration: България, София - град, кв. Манастирски ливади-изток, ул. Шарл Шампо 50, бл. 17 , пощенски код 1404

Date of accreditation: 2015-09-10

Публично Споразумение

Юридическото лице е регистрирано по Търговския регистър и легално извършва дейностите по регистрация. Юридическото лице следва да бъде третирано като надежден търговец, доставчик на продукти/услуги и партньор, тъй като е запознато с и спазва следните закони и нормативни актове на РБ и ЕС:

- Търговски закон и Закон за електронна търговия
- Закон за търговски съобщения
- Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
- Закон за защита на потребителите
- Уеб политика и бизнес нетикет на Български Жълти Страници ЕООД

Онлайн сертификатът е генериран автоматично от Yellow Pages BULGARIA