Blog

Гео навигация


Навигация по карта

Навигация по карта

Фирмени търговски обекти като магазини, представителства, сервизи, офиси и други търговски локации се представят в удобен вид върху карта и на страница Навигация. На нея потребителите навигират до желания обект според нейното местонахождение или контекста на нейната дейност.