Консултации,изследователско-приложна дейност при храненето и технологиите за отглеждане на селскостопански животни преди 9 години, 3 месеца

  • Промотира нови продукти и услуги

Проф. д.с.н. Лидия Ангелова-Гочева (Главен консултант и мениджър)