Address:

София, гр. София 1407, ул. Сребърна No 14 A

Телефонни контакти:


Стационарен: (+359) 2 9694700
Факс: (+359) 2 9625213