Производство на промишлени вентилатори. Вентилатори за хладилна и сушилна техника. Въздушни завеси. Плазмено рязане на метали.

Address:

Пловдив, ул. Пряпорец No 1

Телефонни контакти:


Мобилен: (+359) 887 957986
Стационарен: (+359) 32 675510
Факс: (+359) 32 675511