Location:

ИНЖЕНЕРИНГ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО - 2000 ООД

Address:

България, София - град, Улица Владайска река 220, пощенски код 1510

Телефонни контакти:


Мобилен: (+359) 0888 274 459
Стационарен: (+359) 2 9367220
Факс: (+359) 2 9367173