Нашите ТОП оферти. Винаги актуални!!
Разгледайте тук: http://www.velisco.bg/?show=topoffer преди 2 години, 8 месеца

  • Промотира нови продукти и услуги

Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 040392922

Introduction

Фирма Велис Консулт ЕООД е основана през 1992 г. С качеството на предлаганите услуги, с професионализма на своите служители и сътрудници, с коректността към клиенти и колеги фирмата се е утвърдила като надежден и предпочитан партньор в бизнеса с недвижими имоти. Най-важните принципи, на които залага ръководството - задълбочено проучване и прогнозиране на тенденциите на пазара, индивидуален подход и гаранции за всеки клиент, непрекъснато професионално усъвършенстване и поощряване инициативността на персонала, поддържане на високо ниво на технологично и информационно осигуряване на дейността, отстояване на професионалната етика в бизнеса - наложиха компанията като една от водещите в бранша.
Email: Mail to
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 9866864
Стационарен:
(+359) 2 9802573

Gallery