Под марката СОФИТЕКС® се произвеждат широка гама от модели работни облекла,
в няколко групи от различни направления. преди 2 години, 7 месеца

  • Промотира нови продукти и услуги

Company summary

Country of registration: България
Company focus: Производство
ЕИК по булстат: 121264171

Introduction

Търговската марка СОФИТЕКС® се представи на българския пазар на производителите на текстилни и трикотажни облекла през 1993 година. С марката СОФИТЕКС® започват да се предлагат и произвеждат плетени изделия, като постепенно се разширява гамата от производство на нови модели трикотажни изделия, предимно за вътрешния пазар. В началото на 1994 година под марката СОФИТЕКС® започва производството на фирмени работни облекла. Това се дължи на нашия дългогодишен професионален опит в сферата на текстилната индустрия. В допълнение към широката гама от облекла, предлагаме и голям набор от аксесоари. Под марката СОФИТЕКС® се произвеждат широка гама от модели облекла обединени в няколко групи от различни направления: - Противозамърсяващо фирмено работно облекло; - Облекла с висока видимост; - Специални облекла; - Облекла за службите за сигурност, пожарна и аварийна безопасност и защита на населението; - Елегантни облекла за служители за администрацията; ISO 9001Гаранция за качество под марката СОФИТЕКС® е въведената в производството система за управление на качеството ISO 9001:2015.
Email: Mail to
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 9362603
Стационарен:
(+359) 2 9362604
Мобилен:
(+359) 87 8884109
Факс:
(+359) 2 9362605

Gallery