Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 831136216

Introduction

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания, Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за здравно осигуряване и Дженерали Нет - застрахователен брокер. Дженерали България е желан партньор, както за средния и дребен бизнес, така и за големи корпоративни клиенти, с предоставяне на висококачествени услуги за удовлетворяване на всички очаквания, потребности и преференции на клиентите си. Мисията на Дженерали България е да бъде водеща финансова група в България, известна със своята стабилност, ефективност, отдаденост на клиентите и широка гама и високо качество на услугите, които предлага. Целите на Дженерали България са: * Да увеличи дела си на застрахователния и осигурителен пазар * Да развие и внедри нови конкурентни продукти, съответстващи на пазарните тенденции * Да разшири и разнообрази каналите си за продажби * Да инвестира в развитието на клиентите и служителите си Едно от най-ценните предимства на Дженерали България, в сравнение с конкурентите, е предлагането не само на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, но и възможността за допълнително здравно осигуряване. В същото време, прецизно изградената мрежа от офиси на територията на страната, дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите и изпълняване на поетите ангажименти. Дженерали България развива своята дейност чрез 84 генерални представителства и представителства и повече от 17 изнесени работни места на територията на страната.
Телефонни контакти:
Зелена линия:
(+359) 0800 12 712
Стационарен:
(+359) 02 9267 111