Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 121409407

Introduction

Производство - специализирано работно облекло - медицинско, униформено
Email: Mail to
Телефонни контакти:
Мобилен:
(+359) 888 582929
Стационарен:
(+359) 2 9250720
Факс:
(+359) 2 8322155