Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 202236421

Introduction

Максофт не е просто студио за уеб дизайн и реклама. Фирмата има близо 20 годишен опит в областта на рекламата. Максофт е един от най-големите производители на рекламни календари и вносител на рекламни сувенири. Пълна информация за внос и дистрибуция на рекламни продукти можете да намерите на адрес www.maksoft.bg
Email: Mail to
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 8464646
Мобилен:
(+359) 88 8846 006
Мобилен:
(+359) 89 6846 006