Издателство „Захарий Стоянов” пусна шедьоври на Александър Грин в превод на Атанас Далчев преди 5 години, 6 месеца

  • Промотира нови продукти и услуги

Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 121285809

Introduction

Издателство “Захарий Стоянов” се роди през 1997 година като една нова духовна Венера от вълните на твърде смутното социално и екзистенциално време, в което Провидението ни отреди да живеем. Роди се като възвишена контратеза на омерзителната и опошляваща фасулковщина, която облазва снагата на нашето общество и като едноклетъчен организъм превзема всичко. На мисловната немощ и убогост ние противопоставяме енергията на духовната хармония. Срещу книжните цунами от ерзаци и художествени мутанти ние изправяме искрящите острови на таланта и гения на родната българска литература и шедьоврите на световната култура. Никакви Цирцеи, нито сирени нe ще могат да отклонят кораба от светлина на издателство “Захарий Стоянов” в неговите вълнуващи духовни пътешествия.
Emails::
Mail to
Mail to
Телефонни контакти:
Мобилен:
(+359) 889 529704
Стационарен:
(+359) 2 9752307
Стационарен:
(+359) 2 9752170