Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 121053911

Introduction

ИНТЕРПРЕД-СТЦ София е акционерно дружество, осъществяващо дейност в областта на бизнес услугите и опериращо със собствено недвижимо имущество. ИНТЕРПРЕД-СТЦ София, АД съдейства на фондации за деца лишени от родителски грижи, Сдружения за опазване на околната среда и облагородяване на района в които е разположена сградата. Подпомага културни, спортни и конферентни прояви свързани с обществото както и националния и международен бизнес.
Emails::
Mail to
Mail to
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 9693512
Факс:
(+359) 2 9693058
Стационарен:
(+359) 2 9695028
Факс:
(+359) 2 9693058

Gallery