Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 131489533

Introduction

Фирма ПАНГЕЛ се занимава с кадастър, регулация, трасировка, вертикална планировка, изследване деформации. Услуги Кадастър Регулация Трасировка Вертикална Планировка Изследване Деформации
Email: Mail to
Телефонни контакти:
Мобилен:
(+359) 88 8516042
Мобилен:
(+359) 88 7794177

Gallery