ИНТЕРБРОКС
Посредничество на Софийска стокова борса. В качеството си на пълен борсов член фирмата извършва борсово представителство и сключва борсови сделки въз основа на Закона за стоковите борси и тържищата, актовете на [...]
Метални профили, ламарини, тръби, Оборудване, Машини и Системи, Стокова борса - брокери, Стокови борси и тържища, Търговско посредничество, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , ,
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА
Търговия със зърно и хранителни стоки
Борси и тържища, Животновъдство - фуражи, концентрати, Зърно и фуражи, Потребителски Cтоки и Услуги, Селско, Горско стопанство и Екология, Стокови борси и тържища, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , ,
СЛАТИНА – БУЛГАРПЛОД
Стоково тържище;
Стокови борси и тържища, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
ПРОМКООП
Стокови борси и тържища, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ – 2005
Търговия на едро и дребно
Стокови борси и тържища, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS