БИЗНЕС СОФТУЕР КОНСУЛТ
Нашите квалифицирани консултанти извършват пълно първоначално внедряване на широка гама от програмни продукти за счeтоводство, управление на персонала, управление на склад, обработка на работни заплати, разнообразни офис-приложения. Някои от по-често [...]
Бизнес консултанти, Данъчно облагане - консултанти, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг, Финансово-счетоводен мониторинг
, , , , , , ,
БАЛАНС-М КОНСУЛТ
Счетоводно обслужване, консултации
Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
,
БЪЛГЕРИАН КАНСЪЛТИНГ ГРУП
Какво правим? Ние сме екип професионалисти, които работят в областта на правното и управленско консултиране. Ние предлагаме юридически консултантски услуги, както и управленски решения и нашата цел е да ангажираме гъвкава [...]
Адвокатски кантори и правни услуги, Бизнес консултанти, Инвестиции - консултанти, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , ,
СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕВРОБАЛАНС ПЛЮС
Нашият екип включва дипломирани експерт-счетоводители, магистри по финанси и счетоводство, както и икономически, финансови и правни консултанти. Ние сме отговаряли на стотици въпроси и бизнес запитвания от сферата на счетоводството, ТРЗ, [...]
Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , ,
ФСК КАРТЕЛ
Финансово, счетоводно, трудово правно обслужване, агенти за възстановяване на ДДС на чуждестранни лица.Център за професионално обучение
Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , ,
СЧЕТОВОДНА КЪЩА КАНЕТИ
От 2010 година се занимаваме и със застраховане - предлагаме всички видове застраховки на всички застрахователни компании. Клиентите, които имат договор за счетоводно обслужване получават постоянни фиксирани отстъпки при сключване [...]
Данъчно облагане - консултанти, Застраховки, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС, Института/ е единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт- счетоводители в България. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е независимо юридическо лице на самостоятелна издръжка със [...]
Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , ,
ОДИТ КОНСУЛТ
“Одитконсулт” ООД е създадена през 1995 и предлага пакети услуги в областта на финансите, счетоводството и одитинга. Ние нямаме амбицията да покрием пълния набор от услуги, предлагани от големите [...]
Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , ,
МапКад
Основна дейност на МАПКАД ЕООД : - Изработване и прилагане на геодезически карти и планове, на устройствени планове (регулационен, нивелетен, земеустройствен и др.). - Изготвяне на топографски и кадастрални карти. - Вертикално планиране, трасиране, геодезически [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Строителство и Екстериор, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
АНДРЮ
Услуги и консултаций в сферата на: Одит и финанси; Данъци; Счетоводство; Социално осигуряване; Здравно осигуряване; Мениджмънт; Курсове за обучение; Личен състав и ТРЗ; Преводи и легализации; Правно обслужване и др.
Адвокатски кантори и правни услуги, Бизнес консултанти, Данъчно облагане - консултанти, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , ,

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS