МЕТРОПРОЕКТ
Проектиране на подземно строителство= Проектиране на метро и всички видове транспортни съоръжения.
Експертни оценки, Консултантски услуги, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор
, ,
ХИДРО ЕНЕРГОПРОЕКТ-НЕР
Язовирни стени, ВЕЦ, Малки ВЕЦ, и всички други видове Хидро-Технически Съоръжения; • Статични и динамични анализи, моделиране; • Сгуроотвали, Хвостохранилища [...]
Експертни оценки, Консултантски услуги, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор, Строителство на съоръжения, Хидротехническо строителство
, , , , , ,
ИНЖЕНЕРНО БЮРО ЦВЯТ
Проектиране на строителни конструкции - сгради и съоръжения
Експертни оценки, Консултантски услуги, Проектиране, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор
, , , , , , , ,
АКТИВ – СОФИЯ
Експертни оценки, Консултантски услуги, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор
"НИКЕ" ООД
Експертни оценки, Инженеринг, Консултантски услуги, Проектиране, Проектиране и строителство, Проучване, Строителство и Екстериор
К – ВЕКТОР ЦВЕТКА КАЛУДОВА
Проектиране, консултации на отоплителни, климатични инсталации, топлопреносни мрежи, проекти за енергийна ефективност.
Експертни оценки, Консултантски услуги, Проектиране, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор
,
Форма Плюс ООД
Архитектурни и проектантски услуги, Дизайн и вътрешно оформление, Консултантски услуги, Проектиране, Проектиране и строителство, Проучване, Строителство и Екстериор
КРИСТАЛ КОРПОРЕЙТИНГ
Проектиране и строителство
Експертни оценки, Консултантски услуги, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор
, , , , , , ,
ДИДПРОЕКТ
Архитектурно студио
Експертни оценки, Консултантски услуги, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор
, , , , , , , ,
ХИДРОГЕОЕКОИНФОРМ
Експертни оценки, Консултантски услуги, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS