БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ
БалБок бе отличен като Иновативно предприятие в област "Зелена иновация" в Националния конкурс за "Иновативно предприятие на годината, 2014", провеждан за десети пореден път от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" [...]
Контейнери за отпадъци, Оборудване, Машини и Системи, Опазване на околната среда, Отпадъци - индустриални, битови, Селско, Горско стопанство и Екология
, , , , ,
ФИНТРОН БЪЛГАРИЯ
Търговия с отпадъци от черни и цветни метали.
Заведения и Забавления, Оборудване, Машини и Системи, Отпадъци - индустриални, битови, Спортни оръжия и боеприпаси
ЕКО ГЛОБАЛ
Оборудване, Машини и Системи, Отпадъци - индустриални, битови
СТРОЙКОМС
Оборудване, Машини и Системи, Отпадъци - индустриални, битови
ЕЛНЕТ БЪЛГАРИЯ
Оборудване, Машини и Системи, Отпадъци - индустриални, битови
ЖИТИКОМ ТРЕЙД
Оборудване, Машини и Системи, Отпадъци - индустриални, битови
БЕЛКАНТО
Оборудване, Машини и Системи, Отпадъци - индустриални, битови

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS