ГЕОКАД 93
ГЕОДЕЗИЯ КАДАСТЪР РЕГУЛАЦИЯ ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ 3Д ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ФОТОГРАМЕТРИЯ ЗД МОДЕЛИРАНЕ
Геодезия, хидрография и кадастър, Култура, Изкуство и Образование, Образование и Кариера, Строителство и Екстериор
, , , , ,
ТОП-ГЕО
Изработване на кадастрални карти. Трасиране на имотни граници. Делби на поземлени имоти. Трасиране на сгради. [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Култура, Изкуство и Образование, Образование и Кариера, Строителство и Екстериор
, , , , , ,
ГЕОТОТАЛ
Услуги: Комплексно инвестиционно проектиране, Устройствено планиране, Скици-проект за промяна на кадастрални карти и планове, Проучване и проектиране в областта на геодезията, Кадастър, Регулации, Трасиране, Подробни устройствени планове (ПУП), Прецизни геодезически и GPS [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Строителство и Екстериор
, , , , , , , , , ,
ГЕОДЕТ
„ГЕОДЕТ” ООД с управители инж. Огнян Ангелков и Оля Ангелкова е създадена през 2005 г. като приемник на дейността на „ГЕОДЕТ-1” ЕТ, което е основано 1992 г. от инж. Огнян [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Земеразделяне, земемери и кадастър, Селско, Горско стопанство и Екология, Строителство и Екстериор
, , , , , , , , , , , , , , ,
МапКад
Основна дейност на МАПКАД ЕООД : - Изработване и прилагане на геодезически карти и планове, на устройствени планове (регулационен, нивелетен, земеустройствен и др.). - Изготвяне на топографски и кадастрални карти. - Вертикално планиране, трасиране, геодезически [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Строителство и Екстериор, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ГЕО БУЛ
„ГЕОБУЛ” ООД е доказала се фирма в областа на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране. Фирмата разполага с професионална геодезическа апаратура: три броя електронни тотални станции TOPCON и 3 броя [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Оборудване, Машини и Системи, Строителство и Екстериор
АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ
Аймек осъществява архитектурни и строителни дейности, комплексно изграждане на ОВИК, ВИК. Противопожарни системи,електроинсталации,BMS.
Архитектурни и проектантски услуги, Геодезия, хидрография и кадастър, Дизайн и вътрешно оформление, Инженеринг, Проектиране и строителство, Строителство и Екстериор
ГЕОКОНСУЛТ
Кадастър, устройствени планове и ПУП
Геодезия, хидрография и кадастър, Строителство и Екстериор
, , , , , , , , , , ,
ГЕОХАЙД, ООД
Геодезическо и GPS оборудване
Геодезически уреди, Геодезия, хидрография и кадастър, Култура, Изкуство и Образование, Оборудване, Машини и Системи, Образование и Кариера, Строителство и Екстериор
, , , , , ,
ПК Кадастър
Архитектурни и проектантски услуги, Геодезия, хидрография и кадастър, Строителство и Екстериор

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS