СЕНЕЛ ГРУП
„СЕНЕЛ ГРУП“ ЕООД предлага следните услуги: • Проектиране на електроинсталации • Проектиране на ел табла • Проектиране на мълниезащити • Изграждане на електрически инсталации • Изграждане и монтаж на електрически табла • Изграждане на мълниезащити • Ремонт на електро инсталации • Изграждане на цялостни електрически [...]
Електроинсталации - принадлежности - производство, Електрооборудване, Електросъоръжения и оборудване - търговия, Енергоспестяване - системи и оборудване, Оборудване, Машини и Системи
, , , , , , , , , , , , , ,
МЕАКОМП
Пречистване на отпадъчни води Обеззаразяване на питейни води Компресорна и вакуумтехника Чилъри за промишлени цели Сервиз
Вакуумна техника, Водопречиствателно оборудване, Електромотори, Електронни системи за честотно регулиране на оборотите, Енергоспестяване - системи и оборудване, Оборудване, Машини и Системи
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Макро Клима
Проектиране, доставка, монтаж и ремонти на средно и ниско температурни хладилни камери и инсталации. Шокови и скоростни камери за охлаждане и замразяване на хранителни и технологични продукти. IQF -шокови тунели.Сушилните [...]
Електрооборудване, Енергоспестяване - системи и оборудване, Климатични инсталации, Климатични инсталации - сервиз, Машини за месопреработване, Оборудване, Машини и Системи
, , , , , , , , ,
ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ
Контролери, регулатори, електронни релета, системи за автоматизация-производства и внедряване
Автоматизация - системи и оборудване, Електронна техника и уреди, Електронни информационни системи, Енергоспестяване - системи и оборудване, Компютри и ИКТ, Оборудване, Машини и Системи
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
ТЕЛЕКОН – КО
Монтаж на съоръжения, ел. инсталации
Електродобивно и електроснабдително оборудване, Електроматериали, Електроматериали - търговия, Електросъоръжения и оборудване - търговия, Енергоспестяване - системи и оборудване, Материали, Елементи и Суровини, Оборудване, Машини и Системи
, , , , ,
ЕКОТЕХПРОДУКТС, ЕООД
Термопомпи – инсталации, монтаж, сервиз;
Енергоспестяване - системи и оборудване, Машини и съоръжения, Оборудване, Машини и Системи, Отопление - слънчева енергия, Отопление - централно, Плувни басейни, Помпи и помпени съоръжения, Слънчева енергия, Строителство и Екстериор
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
БЛС ЕНЕРГИПЛАН БЪЛГАРИЯ
Проектиране – ВиК, електро и ОВК – инст.;
Експертни оценки, Енергоспестяване - системи и оборудване, Консултантски услуги, Оборудване, Машини и Системи, Проектиране и строителство, Проучване, Строителен надзор, Строителство и Екстериор
КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
Енергоспестяване - системи и оборудване, Оборудване, Машини и Системи
ДИКСИ, ЕТ
Дистрибутор на лагери
Енергоспестяване - системи и оборудване, Лагери, Оборудване, Машини и Системи
, , ,
ЕКОСИСТ
Енергоспестяване - системи и оборудване, Оборудване, Машини и Системи

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS