БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ
БалБок бе отличен като Иновативно предприятие в област "Зелена иновация" в Националния конкурс за "Иновативно предприятие на годината, 2014", провеждан за десети пореден път от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" [...]
Контейнери за отпадъци, Оборудване, Машини и Системи, Опазване на околната среда, Отпадъци - индустриални, битови, Селско, Горско стопанство и Екология
, , , , ,

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS