ГЕОДЕТ
„ГЕОДЕТ” ООД с управители инж. Огнян Ангелков и Оля Ангелкова е създадена през 2005 г. като приемник на дейността на „ГЕОДЕТ-1” ЕТ, което е основано 1992 г. от инж. Огнян [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Земеразделяне, земемери и кадастър, Селско, Горско стопанство и Екология, Строителство и Екстериор
, , , , , , , , , , , , , , ,
МапКад
Основна дейност на МАПКАД ЕООД : - Изработване и прилагане на геодезически карти и планове, на устройствени планове (регулационен, нивелетен, земеустройствен и др.). - Изготвяне на топографски и кадастрални карти. - Вертикално планиране, трасиране, геодезически [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Строителство и Екстериор, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS