МапКад
Основна дейност на МАПКАД ЕООД : - Изработване и прилагане на геодезически карти и планове, на устройствени планове (регулационен, нивелетен, земеустройствен и др.). - Изготвяне на топографски и кадастрални карти. - Вертикално планиране, трасиране, геодезически [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Строителство и Екстериор, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
КД Стил
Компанията КД Стил ЕООД носи името на дизайнерката и собственик Кристина Денчева. Известна сред клиентитите си под името на марката КД Стил. Кристина Денчева започва да изработва индивидуални поръчки на дамски [...]
Булчински рокли и аксесоари, Облекло - магазини, Облекло, Облекло и конфекция - производство и търговия, Облекло, Обувки и Принадлежности, Облекло, дамско
, , , , , , , , , , , , , , ,

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS