ПАНГЕЛ
Услуги Кадастър Регулация Трасировка Вертикална Планировка Изследване Деформации
Имоти, Селско, Горско стопанство и Екология
, , , ,
МапКад
Основна дейност на МАПКАД ЕООД : - Изработване и прилагане на геодезически карти и планове, на устройствени планове (регулационен, нивелетен, земеустройствен и др.). - Изготвяне на топографски и кадастрални карти. - Вертикално планиране, трасиране, геодезически [...]
Геодезия, хидрография и кадастър, Строителство и Екстериор, Счетоводство и Одит, Финанси, Застраховане, Право и Консултинг
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
МЗГ ОДЗГ-ГАБРОВО
Смяна на предназначението на земеделски земи
Консултиране по земеделски проекти, Селско, Горско стопанство и Екология
,
АГРОБИЗНЕСИНФОРМ, АД
Консултиране по земеделски проекти, Селско, Горско стопанство и Екология
,
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Консултиране по земеделски проекти, Селско, Горско стопанство и Екология
,
АГРОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Консултиране по земеделски проекти, Селско, Горско стопанство и Екология
,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ – ПЛОВДИВ – ПЪРВЕНЕЦ
Консултиране по земеделски проекти, Селско, Горско стопанство и Екология
,
СТОЙЧЕВ КОНСУЛТ
Консултиране по земеделски проекти, Селско, Горско стопанство и Екология
,

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS