СТОМАНА ИНДЪСТРИ
Производство на стомана
Оборудване, Машини и Системи
, , , , , , , , , , ,
ГТМ АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ
Леене на алуминий, стомана и чугун;
Оборудване, Машини и Системи
,
КОМЕТЕХ
материали за леарство
Оборудване, Машини и Системи
,
АРМЕКС ТРЕЙД
Графитни изделия, флюс, феросплави, силикат
Оборудване, Машини и Системи, Строителство - химически материали, Строителство и Екстериор
,
ЕВРО-ГУС
Леене под налягане;
Оборудване, Машини и Системи
,
КРЕМИКОВЦИ
Оборудване, Машини и Системи
,
КООПЕРАЦИЯ МЕТАЛУР
Оборудване, Машини и Системи
,
ЙОНТЕХ
Оборудване, Машини и Системи
,
ПАЛКО – БЪЛГАРИЯ
Стоманени дробинки, модификатори
Оборудване, Машини и Системи
,
ХЕЛИОС – МЕТАЛУРГ, ООД
Производство и търговия с черни метали
Оборудване, Машини и Системи
,

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS