ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА
Инженеринг: Предлагане на консултантски и проектантски услуги, както и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата инженерна дейност във водния сектор: - водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения; - пречиствателни [...]
Водопречиствателно оборудване, Оборудване, Машини и Системи, Опазване на околната среда, Селско, Горско стопанство и Екология
, , , , , ,
ХИГИТЕСТ
Прополисови продукти, козметика, мехлеми
Опазване на околната среда, Пчелен мед и пчелни продукти, Селско, Горско стопанство и Екология, Храни, Напитки и Ингредиенти, Хранителни продукти
, , , , , , ,
ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ
Оборудване за екология
Вакуумна техника, Водопречиствателно оборудване, Компресори, Оборудване, Машини и Системи, Опазване на околната среда, Помпи и помпени съоръжения, Помпи и помпени съоръжения - производство и търговия, Селско, Горско стопанство и Екология, Филтри
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ХИДРОЕКОСТРОЙ – ГРОЗЕВ И С-ИЕ
Опазване на околната среда, Селско, Горско стопанство и Екология
, ,
ПОВВИК
Комплексни еко услуги
Опазване на околната среда, Селско, Горско стопанство и Екология
, ,
СНЕЖАНА БЛАГОВА – ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Компостиране на органични отпадъци от пречиств. станции, градски сметища, животновъдни ферми и др. чрез микрооганизми и червени червеи.
Опазване на околната среда, Селско, Горско стопанство и Екология
, ,
СНЦ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ
Опазване на околната среда, Селско, Горско стопанство и Екология
, ,
ХПК БЪЛГАРИЯ
Консултанти - околна среда
Опазване на околната среда, Селско, Горско стопанство и Екология
, ,
МБК
Опазване на околната среда, Селско, Горско стопанство и Екология
, ,
ГЕО МАРИН ЦЕНТЪР
Експертни оценки, анализи
Опазване на околната среда, Селско, Горско стопанство и Екология
, ,

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS