НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ
Национални Архиви е лидер в архивното дело. Специалисти сме в съхранението, дигитализирането на документи, въвеждането на данни и унищожаването на всякакъв вид информация. Процесите ни по управление отговарят на българските [...]
Архивиране, Дигитализиране и Набор данни, Компютри и ИКТ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ОУ ЕС ДЖИ РЕКЪРДС МЕНИДЖМЪНТ
Пълен набор от услуги и решения в управлението на архиви по цял свят.
Архивиране, Компютри и ИКТ, Логистика, Превоз и Товари, Складиране
, , , , , , , , , ,
МЕЙТРИКС РИЛОКЕЙШЪНС
Преместване от врата до врата
Архивиране, Компютри и ИКТ, Куриерски услуги, Логистика, Превоз и Товари, Международен транспорт, Международен транспорт - опаковане и съхранение, Потребителски Cтоки и Услуги, Превози - контейнери, Превози, автомобилни, Превози, хладилни, Пренасяне - услуги, Складиране, Складове под митнически контрол, Спедитори
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ЮНИ ГРУП – ВУРМАН СОФИЯ
Съхранение и унищожаване на архиви
Архивиране, Компютри и ИКТ
, , , , ,
КРАФТ – Е
Архив, архивиране, документи
Архивиране, Компютри и ИКТ
, , , , ,

Apply Filters

By category

less -

By location

less -
Страна
Регион
Град

By tags

RSS