Проектиране и производство на метални изделия по поръчка – метални гардероби и шкафове, метални кошчета за отпадъци и др преди 3 години, 4 месеца

  • Промотира нови продукти и услуги

За нас

more
Country of registration: България
Company focus: Производство

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0404/05.07.2012 г., по Дейност 3 „Доставка и монтаж на ДМА” за „РОДИЗ” ЕООД, се достави и се монтира машината за лазерно [...]

Бизнес Лог more RSS хранилка

  • РОДИЗ EOOD публикува нов статус: преди 3 години, 4 месеца

    Проектиране и производство на метални изделия по поръчка – метални гардероби и шкафове, метални кошчета за отпадъци и др

Leave an Inquiry / Opinion

Gallery

Търговски обекти see all(1)

ОФИС РОДИЗ ЕООД